Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alım ilanı paylaştı. Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 216 sürekli işçi alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI TARİHLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 1 Kasım- 6 Kasım tarihleri arasında elektronik kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu

adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x