Sayıştay raporlarına yansıdı: Türkiye’nin en borçlu belediyesi Kocaeli’de tahsilat dahi yapılmamış!

En borçlu yerel idareler listesinde ilk sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekonomi yönetiminde bir kez daha tökezledi. Sayıştay raporuna göre, belediye tahsil etmesi gereken alacakların önemli kısmını yapmadı.

AKP’li Tahir Büyükakın idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 milyar lira borcuna karşın alacakları tahsil etmedi. Raporda yer alan bilgilere göre; çevre kirliliğini önleme gelirleri ile maden işletmelerinden alınan paylar hiç tahsilat yapılmadı.

KİRALAR BİLE TAHSİL EDİLMEMİŞ

Rapoda diğer taşınmaz ve kira gelirlerinin sadece 34,73’ünün tahsil edilebildiği yer aldı.

Mahalli idareler kurumlar hasılatı tahsilat oranı sadece yüzde 3,62 oldu. Diğer tahsilat oranları şöyle: Ecrimisil gelirleri tahsilat oranı yüzde 17,78’de kaldı.

Öte yandan ilan ve reklam vergisi gelirlerinin sadece yüzde 30,12’si, para cezalarının yüzde 58,72’i tahsil edilebildi.

Raporda belediye başkanına görevleri hatırlatılarak şöyle dendi: “Raporda “Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ‘Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 18’inci maddesinin (f) bendinde Belediye başkanı belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır.”

Konuya ilişkin son olarak şunlar belirtildi: “Sonuç olarak, tahakkukun tahsilata dönüşme oranları düşük seviyede kalan gelir kalemleri için takip ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplamda 4 milyar liralık hazine borcu ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi ünvanını taşıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x